Onze Diensten

Sparringpartner

Met K4W sparringpartner ondernemer verzekert u zich van een bereikbare, toegankelijke en neutrale professional op het gebied van personeel, organisatie en operatie. K4W sparringpartner leiderschap intern betreft een andere dynamiek en is intensiever. U hebt er als het ware een collega bij.

Een gedreven onderneming beweegt proactief mee op de permanent veranderende markt. De opdrachtenstroom zet druk op de organisatie en de uitdaging is om de kwaliteit op de werkvloer hoog te houden, werknemers tevreden en de organisatie zelfsturend.

Een sparringpartner kan de ondernemer of leidinggevende binnen de organisatie helpen om dat te realiseren. Wij dienen als klankbord om op frequente basis mee te sparren en we geven waar nodig advies of richting. Spelen er intern uitdagingen? Dat vraagt om adequaat handelen ter voorkoming van onwenselijk slepende storingen. We bieden oplossingen voor de korte termijn, maar zeker ook voor de lange termijn voor een meer toekomstbestendige en harmoniserende organisatie.

K4W biedt een sparringpartner die meedenkt, kritisch durft te zijn en effectief en oplossingsgericht communiceert. K4W gelooft in de kracht van sparringpartnerschap, herhaling en regelmaat, dat zorgt voor vertrouwen in de onderneming.

Een overeenkomst bestaat uit 10 bijeenkomsten en wordt aangegaan voor 12 maanden (abonnementsvorm) en zijn qua kosten laagdrempelig. Sparringpartner leiderschap intern heeft 4 extra bijeenkomsten vanwege een andere dynamiek.

Terug naar boven

Outplacement / Arbeidstoeleiding

Outplacement / Arbeidstoeleiding, of 'van werk naar werk', heeft alles te maken met de arbeidstoeleidende dienst die Kwadrant4work biedt aan mensen die niet langer op de juiste plek zitten, of waar ontslag dreigt (denk aan een reorganisatie). Indien nodig helpen we je om op een nette manier afscheid te nemen, om je vervolgens te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan of eventueel bij het opstarten van een eigen bedrijf. In geval van ontslag beginnen we bij het opvangen van de klap, de rouwverwerking, die een ontslagproces nu eenmaal met zich meebrengt. Dit is een onderdeel dat we zeer serieus nemen om de weg vrij te maken om proactief aan de slag te kunnen in de samenwerking naar nieuw werk. We gaan door tot aan plaatsing en ondersteuning op de nieuwe werkplek.

Terug naar boven

Payroll

Kwadrant4work denkt graag met u als werkgever mee, daarom bieden wij ook payrolling aan. Dit betekent in de praktijk dat u het juridisch en administratief werkgeverschap volledig uitbesteedt aan Kwadrant4work en hun professionele backoffice medewerkers.

Alle administratieve zaken zoals salarisadministratie, pensioenopbouw en loonbetalingen, arbeidsovereenkomsten worden gedaan door Kwadrant4work, wij verzorgen uw complete werkgeverschap. U bent als feitelijke werkgever dus compleet ont-zorgd en er is voor u altijd één aanspreekpunt. Het enige wat u nog zelf doet is mensen werven die bij u en uw bedrijf passen en het regelen van de dagelijkse aansturing in de praktijk van alle dag op de werkvloer.

Bij Payrolling werkt u met vaste mensen, met flexibele contracten tot 5½ jaar voor een all-in uurtarief dat lager is dan de gebruikelijke uitzendtarieven. Kwadrant4work regelt de salarissen, doet de werkgeversafdrachten, regelt de pensioenopbouw, draagt zorg bij ziekte en reduceert uw personeelsadministratie tot uren-invoer en één factuur. Zo creëert u ruimte voor een maximale focus op mens en economie binnen uw bedrijf. Tot 5 ½ jaar flexibele contracten mogelijk.

Meer informatie over certificaten, garanties en zekerheden

Terug naar boven

Re-integratie

De re-integratie betreft het terug keren naar werk. Verschillende achtergronden vormen een reden om re-integratie van Kwadrant4work in te zetten. Bijvoorbeeld: door langdurige ziekte kan het huidige werk niet meer uitgevoerd worden, noodzakelijk is dan terugkeer in een andere functie bij de huidige werkgever of bij een andere werkgever (spoor 1 of spoor 2). Of er is al langere tijd geen werk en je zit in de WW, WWB, WIA (wga) of WAJONG.

Re-integratie spoor 2
Kwadrant4work biedt deskundige ondersteuning bij het vinden van ander passend werk buiten het huidige bedrijf voor de werknemer, die door langdurige ziekte zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren. Die ondersteuning is per definitie maatwerk.
Kwadrant4work combineert professionele coaching met praktische instrumenten en gedegen kennis van de arbeidsmarkt. Het doel is de kortste weg naar duurzaam werk. Re-integratie is een route die nog al wat onbekendheid geniet, het is vooral van belang voor de werkgever vanwege zijn re-integratieverplichtingen ten aanzien van de zieke medewerker, vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Het UWV verwacht dat werkgever en werknemer er samen alles aan doen om passend werk te vinden. Een 2 de spoor traject duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden en kent verschillende fasen.

Terug naar boven

Ziekteverzuim

Week 1 eerste ziekmelding: De werkgever moet de zieke werknemer uiterlijk de 4 e ziektedag ziek gemeld hebben bij de arbodienst of bedrijfsarts. Pas in week 42 moet de werkgever de ziekmelding melding bij het UWV gedaan hebben.

Week 6 probleemanalyse: Dreigt er een langdurig verzuim dan dient er een probleemanalyse te worden opgesteld door een bedrijfsarts, dit gebeurt in de 6e ziekteweek (uiterlijk de 8ste ziekteweek), en is onderdeel van het re-integratiedossier.

Week 8 Plan Van Aanpak: Is een werknemer 8 weken arbeidsongeschikt, dan moet er volgens de Wet Verbetering Poortwachter een Plan van Aanpak zijn gemaakt.

Week 42 ziekmelding UWV: Dan moet de ziekmelding gedaan zijn bij het UWV(dit mag uiteraard ook eerder). LET OP als een werknemer na een ziekteperiode hersteld en binnen 4 weken weer uitvalt ongeacht de oorzaak mag u als werkgever de verschillende ziekteperiodes bij elkaar optellen.

Week 52 1e jaar evaluatie: Als een werknemer een jaar (52 weken) arbeidsongeschikt is moet er een 1e jaar evaluatie zijn gemaakt. In de evaluatie wordt gekeken of de ingeslagen weg de juiste is; de werknemer zo snel mogelijk aan passende arbeid helpen.

Wia aanvraag week 87 Is een werknemer 87 weken arbeidsongeschikt dan ontvangt deze een WIA- aanvraag formulier van het UWV. De werknemer moet nu voor het einde van week 91 een WIA uitkering aanvragen bij het UWV. Er moeten nog wel een aantal stappen worden genomen. De bedrijfsarts moet zorgen voor een actueel oordeel en de werkgever stelt het re-integratieverslag op. Als dit gedaan is kan de werknemer de WIA-aanvraag opsturen naar het UWV, hij stuurt dan een kopie van het re-integratieverslag mee.

1ste en 2de spoor re-integratie
Wordt een werknemer arbeidsongeschikt dan moet deze weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Dit kan binnen het eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever aan de slag kan, in eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het eerste spoor genoemd. Lukt het niet de werknemer bij zijn huidige werkgever aan passende arbeid te helpen dan moet de werkgever samen met de werknemer opzoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e spoor genoemd.

Terug naar boven

(Job)coaching / Persoonlijke Ondersteuning

Een mooie baan (gevonden), je wilt dat het goed gaat zodat de baan duurzaam wordt. De Jobcoach van Kwadrant4work kijkt, denkt en werkt mee met jou als werknemer en met je werkgever om samen na te gaan wat nodig is voor jou op de werkplek. Wat kun jij (capaciteiten profiel) en wat wil de werkgever (eisenprofiel) dat je kunt voor een zo goed mogelijk werk resultaat. Proactief zoeken naar oplossingen om mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld te krijgen, kunnen er aanpassingen gedaan worden in het uit te voeren werk en in de omgang. Denk daarbij aan opdrachten mondeling of schriftelijk en de te maken planning (overzicht op taken en de structuur voor een effectief resultaat), samenwerken met collega’s en leidinggevenden, omgaan met kritiek. Bij dit alles gaat het ook in belangrijke mate om hoe assertief je bent; kun je in voldoende mate vasthouden aan je eigen werkdoel en die overeind houden, kun je rekening houdend met collega’s met hun eigen belangen en standpunten, stel je op tijd hulpvragen bij problemen, kun je sociaal voldoende aanhaken wat zorgt voor verbinding.

Kennis, professionaliteit en ervaring is de kracht van Kwadrant4work. Kwadrant4work werkt met verschillende werkniveaus, van laag tot hoog opgeleid, ADHD, autisme, lichamelijke of psychische beperking en burn-outs.

Terug naar boven

Trainingen

Sollicitatietraining:

Het maken van een sollicitatiebrief en een CV, vacatures lezen en beoordelen op geschiktheid, een netwerk op zetten en je presenteren. Kortom: praktisch en toegespitst op de lastige onderdelen hierbij.

Communicatietraining*:

Communicatie op de werkvloer of in het dagelijks leven: soms makkelijk maar vaak ook lastig. Wat gebeurt er met jezelf en met die ander bij het communiceren met elkaar of in een team. Hoe ga jij om met het ontvangen van kritiek en het accepteren van leidinggevenden. Op welke manier communiceer jij, wat is jouw communicatiestijl. En wat betekent communicatie als je het levende visitekaartje bent van het bedrijf waar je werkt.

Hoe om te gaan met ongewenst of agressief gedrag op je werk*:

Omgaan met agressieve klanten in de zorg of in het vervoer? Wat accepteer ik wel en wat niet en hoe zeg ik dat dan. Leer de effectieve lichaamstaal om grenzen aan te geven. Er wordt in deze trainingen veel geoefend met praktijk situaties.

Agressieregulatie-training*:

Een kort lontje? Gauw aangebrand of te heftig reagerend? Wordt dat vaak over u gezegd? Dan is deze training de manier om met eigen agressie om leren gaan. Waardoor ontstaat de agressie en hoe kun u de 'agressie-thermometer' weer laten zakken.

Weerbaarheidstraining (assertiviteitstraining):

Hoe vraag ik iets op mijn werk of hoe zeg ik mijn mening of dat ik het er niet mee eens ben. Hoe ga ik om met ‘grensoverschrijdende grapjes en geintjes’ (pestgedrag) op de werkvloer. Hoe kom ik op voor mijn eigen belang, rekening houdend met de belangen van collega’s en het bedrijfsbelang. Allemaal onderdelen in de training: goed op komen voor jezelf. Lastige onderwerpen op een goede manier leren bespreken, voordat frustratie opstapelt en je er ziek van wordt.

Creatieve communicatie:

Als woorden ontbreken of tekort schieten: door middel van creatieve communicatie, met behulp van tekenen en schilderen, komen kwaliteiten, belemmeringen en knelpunten, maar ook oplossingen naar voren. Dit biedt inzicht en een ander perspectief. Verrassend, boeiend en oplossingsgericht.

*De training communicatie in combinatie met omgaan met agressie kan een onderdeel zijn voor een chauffeursdag in het kader van de opleiding code 95. Informeer naar de mogelijkheden.

*Bij meerdere trainingen kan een trainingsacteur of gebruik van camera worden ingezet.

Terug naar boven

Arbeidsanalyse

De arbeidstoeleiders van Kwadrant4work zijn opgeleid en gecertificeerd en werken volgens een Methodische Arbeidsanalyse Systematiek. Capaciteiten van de (toekomstige) werknemer en de eisen die nodig zijn voor een bepaalde functie kunnen zorgvuldig worden vastgesteld om tot een juiste match te komen. De verkregen informatie geeft een goed zicht op vaardigheden, knelpunten en leerpunten. Zo kan doelgericht training/coaching worden ingezet. De Methodische Arbeidsanalyse Systematiek is toepasbaar op alle niveaus.

Terug naar boven