Kwadrant4work

De naam Kwadrant4work verwijst naar een instrument en richt zich op vier kern-eigenschappen van de mens; het betreft kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën. Hoe verhouden die eigenschappen zich tot elkaar? En welke rol spelen die in de praktijk van alle dag?

Kwadrant4work heeft diverse opdrachtgevers uit de particuliere - en de non-profit sector (Gemeenten i.v.m. de participatiewet en UWV).

Kwadrant4work is een Arbeidstoeleidingsorganisatie all-in; op dat podium worden diverse arbeidstrajecten uitgevoerd. Kwadrant4work ondersteunt met een persoonlijke aanpak en biedt perspectieven om te herpakken, aan te haken, ter bevordering van werk, omgeving en toekomst.

Daarnaast vervult Kwadrant4work een rol als sparring partner binnen bedrijven, op het speelveld van personeel, organisatie en operationeel, om samen te werken aan ontwikkeling. Denk o.a. ook aan: ontwikkelen van visie voor midden- en lange termijn of opstellen van een functie bouwwerk.Wij, René Burgers en Esther Mennink, van Kwadrant4work, kijken uit naar een nadere kennismaking met u. E -mail: info@kwadrant4work.nl. Tel.: 0342-846690