Het BOEIEN-project

K4W heeft een model ontwikkeld genaamd het ‘BOEIEN-project’. Die structuur, in combinatie met een “onderstroom” van een (boeiende) bedrijven netwerk, vormt van dit model de drijvende kracht. Individueel of gekoppeld aan een groep op locatie Aanpakken&Zo, stromen mensen in, worden gelinkt aan het BOEIEN-project, om stroomopwaarts meegevoerd te worden in de richting van regulier werk en mogelijkheden met voortvarende banen. K4W voert het gehele traject uit, van af de instroom tot en met de baan, waar zij de jobcoaching verzorgt om de kans op duurzaamheid te vergroten.

Boei 1: algemene beroepsvaardigheden (ABV) niveau analyseren en beoordeling op (voldoende) “drijfvermogen” om te kunnen doorstromen.

Boei 2: tijdelijk werk ft/pt (betaald?) binnen het netwerk van ‘Boeiende Bedrijven’. In stand houden van ABV, beoordelen vakvaardigheden aan de hand van het eisenprofiel van de werkgever, beoordeling op (voldoende) drijfvermogen om te kunnen doorstromen.

Boei 3: uitstromen naar meer vast betaald werk met een welvarend perspectief binnen het netwerk van ‘Boeiende Bedrijven’.

Hoe word je als bedrijf een 'Boeiend bedrijf'? meer weten:

Neem contact met ons op, wij vertellen u daar graag alles over.

Het 'Boeiend bedrijf' label

Deelnemende bedrijven worden voorzien van het 'Boeiend bedrijf' label: